Home Landelijke radio Vijf Friese lokale omroepen werken samen in Regionaal Media Centrum

Vijf Friese lokale omroepen werken samen in Regionaal Media Centrum

Vijf Friese lokale omroepen hebben op 27 april een intentieverklaring getekend om de krachten te bundelen in een Regionaal Media Centrum (RMC). Het ‘RMC Noord en Oost Friesland’ is het eerste RMC van Fryslân en bestaat uit Radio Stad Harlingen, Radio Eenhoorn, RTV Noordoost Friesland, RTV Kanaal 30 en Smelne FM. Samen bedienen deze omroepen ruim 230.000 inwoners in Fryslân.

Uit onderzoek van de OLON is gebleken dat lokale omroepen moeilijk aan hun doelstellingen kunnen voldoen. Het snel veranderende medialandschap vormt daarbij een extra bedreiging. In 2011 is op basis van dit onderzoek een visieplan verschenen waarin is aangegeven hoe de lokale omroepen zich beter zouden kunnen profileren als derde laag in het publiek bestel. Regionale samenwerking in een RMC is daarbij noodzakelijk. 

De OLON heeft zich ten doel gesteld eind 2014 alle lokale omroepen in Nederland in een RMC te hebben ondergebracht. De wijze waarop deze samenwerking vorm gegeven wordt, is aan de deelnemers van het RMC. Uitgangspunt is dat iedere lokale omroep een zgn. ‘lokaal toereikend media aanbod’ kan leveren.

De deelnemers aan het RMC Noord en Oost Friesland hebben de intentie uitgesproken samen te werken op het gebied van techniek, opleidingen, communicatie en programma’s. Door gezamenlijk cursussen te organiseren, apparatuur te delen en programma’s te maken worden kosten bespaard, kwetsbaarheid voorkomen en kwaliteit bevorderd. Het is uitdrukkelijk niet de intentie dat de omroepen gaan fuseren. Door intensief samen te werken verwachten de vijf omroepen ook in de toekomst zelfstandig te kunnen blijven functioneren.