Home Landelijke radio Tweede Kamer weet niet wat ze met bestel aan moet

Tweede Kamer weet niet wat ze met bestel aan moet

Het publieke omroepbestel moet in de toekomst anders worden ingericht. Daarover waren alle fracties in de Tweede Kamer het woensdag eens tijdens een overleg met staatssecretaris Van der Laan, voor Media.

De oplossingen en alternatieven die de partijen aandroegen, waren echter zo verschillend dat de bewindsvrouw veel moeite zal hebben consensus te krijgen. De Kamerleden voerden het debat naar aanleiding van het rapport van de visitatiecommissie-Rinnooy Kan. Die commissie concludeerde dat de afzonderlijke omroepen goed functioneren, maar dat zij er slecht in slagen samen te werken.

De parlementariërs konden zich allen vinden in die conclusie. “Het bestel ligt onder vuur: het is te zuur, te duur en heeft een slechte structuur”, vatte CDA’er Atsma de diverse meningen samen.

Het CDA ziet als oplossing dat de omroepen meer zeggenschap krijgen over de aansturing van het net waarop ze uitzenden. Op die manier zouden ze meer binding met hun leden kunnen bewerkstelligen. Rinnooy Kan adviseerde juist om de netcoördinatoren en de raad van bestuur van Publieke Omroep meer macht te geven. De plannen van Van der Laan gaan ook in die richting en bijvoorbeeld de PvdA kan zich er eveneens in vinden.

De VVD wil juist dat het bestel teruggaat van drie naar twee tv-netten en dat beide reclamevrij zijn. Op die manier zouden omroepen zich het best kunnen onderscheiden van commerciële zenders. VVD-woordvoerster Örgü gaf toe dat de financiële onderbouwing van dat plan wellicht meer aandacht behoeft.

Om alle alternatieven goed tegen het licht te houden wil Van der Laan een gedegen discussie houden en daarom vanaf 2005 eenmalig concessies verlenen aan de omroepen die niet vijf, maar drie jaar duren. Vervolgens kan in 2008 een geheel nieuw bestel worden ingevoerd.[ANP]