Home Landelijke radio Ton Tekstra in Raad van Bestuur NPO

Ton Tekstra in Raad van Bestuur NPO

Ton Tekstra treedt is sinds 1 februari jongstleden in dienst als gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van de publieke omroep. Hij neemt parttime een deel over van de taken van bestuurder Cees Vis, die omdat gezondheidsproblemen het niet toelaten niet fulltime werkt. Vis zal zich vanaf nu focussen op de financiële strategische dossiers. Zijn overige taken betreffende bedrijfsvoering, personeelszaken, distributie, techniek en uitzenden worden vanaf 1 februari ingevuld door Tekstra.

"Met de aanstelling van Ton Tekstra kan Cees zich volledig richten op enkele belangrijke dossiers. Daarbij zorgt Ton Tekstra voor continuïteit in de portefeuille die hij onder zijn hoede krijgt. Zijn jarenlange ervaring in Hilversum is hiervoor van enorme waarde", aldus Henk Hagoort, voorzitter Raad van Bestuur.

De 58-jarige Tekstra was in 1980 betrokken bij de oprichting van het toenmalige Nederlands Omroepproductie Bedrijf. Sinds die tijd heeft hij binnen deze organisatie diverse functies bekleedt. Tussen 2000 en 2006 was hij algemeen directeur van NOB Holding NV. Daarnaast was hij van 2002 tot 2007 ook statutair directeur van NOB NV, cross media uitzendbedrijf. Na de integratie van het NOB in Technicolor eind 2007, nam hij afscheid van het NOB. Sindsdien is hij werkzaam als adviseur en toezichthouder. Tekstra bekleedt nevenfuncties bij onder meer de Media-Academie, pensioenfonds PNO Media en NOVEC.

Tekstra treedt voor 50 procent in dienst. Zijn dienstverband geldt tot uiterlijk 1 september 2013. Dit komt overeen met de termijn van Cees Vis.