Home Landelijke radio Steunzenders voor Radio 1 en 3FM in West-Friesland

Steunzenders voor Radio 1 en 3FM in West-Friesland

Voor Radio 1 en Radio 3FM komen nieuwe steunzenders in Hoorn. Hiermee wordt het probleem van de slechte etherontvangst in geheel West-Friesland opgelost. Het Rijk betaalt de operatie. Voor Radio 2 is nog geen afdoende oplossing in het verschiet. Hans Bakhuizen van de Publieke Omroep vermoedt dat dit een misverstand is. “Het ministerie stelt voor een fluisterzender voor Radio 2 in Hoorn op te hangen, maar daarmee nemen wij geen genoegen. Ik verwacht dat het ons ook wel zal lukken om het ontvangstprobleem van Radio 2 in West-Friesland op te lossen als bij Radio 1 en Radio 3FM. Technisch is het goed mogelijk.”

Bakhuizen verwacht dat het nog ongeveer drie maanden duurt voor de sterke zenders in de mast op Hoorn 80 worden geplaatst. Dan komt er een eind aan een ergernis van velen. Sinds in juni 2003 de radiofrequenties opnieuw zijn ingedeeld, is West-Friesland aangewezen op de zendmast in Lopik. Dit signaal is nogal zwak. Daarbij komt dat op Hoorn 80 een zender is opgehangen van Arrow en Slam!FM, die in de directe omgeving (Kersenboogerd en een deel van Blokker) alle andere zenders wegdrukt.

Het probleem van de slechte radio-ontvangst in West-Friesland is vorig jaar aangezwengeld door het Hoornse PvdA-raadslid Ed Wagemaker. Na een oproep in deze krant kreeg hij een overdonderende respons. “Al met al kreeg ik 150 klachten van luisteraars binnen”, zegt Wagemaker. “Het bleek echt een wijdverbreid ongemak. Heel veel mensen hadden al een nieuw radiotoestel gekocht om tot de ontdekking te komen dat het niet aan het toestel lag.”

Wagemaker speelde de klacht door naar zijn partijgenoot, kamerlid Martijn Dam. Die heeft kamervragen gesteld. Wagemaker: “Minister Brinkhorst deed het in eerste instantie af alsof het probleem niet bestond. Om extra druk uit te oefenen, hebben we een motie voorgelegd aan de Hoornse gemeenteraad. Die werd aangenomen. Met de motie wilden we een oplossing afdwingen. Het Rijk moet zich aan de verplichting houden, want de publieke omroep wordt met belastinggeld betaald en de ontvangst moet overal honderd procent zijn.”

Bakhuizen heeft samen met een medewerker van Nozema in januari in heel West-Friesland metingen gedaan naar de ontvangststerkte. Uit dit onderzoek bleek dat de ontvangst overal onder de maat was. Het ministerie kon deze harde cijfers niet naast zich neerleggen. Ed Wagemaker is enthousiast over het succes van zijn inspanningen. “Ik heb dit natuurlijk aangezwengeld in de hoop dat het zou worden opgelost. Fantastisch dat het nu lukt. Een paar maanden geleden zag het er nog niet naar uit dat het in orde zou komen. Het ministerie is bang geweest dat andere omroepen ook oplossingen gaan eisen voor hun ontvangstproblemen elders in het land. In die zin is West-Friesland een testcase voor de rest van het land. Maar goed, dat ligt niet op ons bord. Wij hebben hier geknokt voor onze eigen zaak.” [Noordhollands Dagblad]