De uitzendingen van SterrenNL op DAB+ zijn niet onrechtmatig en illegaal. Het themakanaal mag dan ook blijven uitzenden op de digitale radio. Dat heeft de Raad van State bepaald. Daarmee komt na jaren een einde aan een langlopend conflict over DAB+ tussen SterrenNL en RadioCorp, eigenaar van 100% NL.

RadioCorp stelt dat SterrenNL illegaal uitzendt op de digitale radio. Het radiobedrijf werd eind 2018 in het gelijk gesteld door de rechtbank Midden-Nederland, die oordeelde dat het Commissariaat voor de Media (CvdM) handhavend moest optreden tegen SterrenNL. Het CvdM ging daartegen in hoger beroep. De Raad van State vernietigt nu het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland.

Uitspraak wordt vernietigd

‘De verspreiding van Sterren NL via DAB+ is niet in strijd met de Mediawet en het Commissariaat heeft terecht het handhavingsverzoek afgewezen’, oordeelt de Raad van State. ‘De tussenuitspraak dient te worden vernietigd, alsmede de einduitspraak voor zover het beroep tegen het besluit van 12 juni 2018 gegrond is verklaard.’

Voor het mogen uitzenden op DAB+ is toestemming nodig van de minister, mits er geen sprake is van ‘distributieschaarste’ op het digitale netwerk. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde eerder dat er wel degelijk distributieschaarste is, en dus toestemming nodig is. Die toestemming heeft de NPO nooit gekregen. En daarom zijn de uitzendingen van SterrenNL op DAB+ illegaal, aldus RadioCorp.

De Raad van State haalt nu dus een dikke streep door de bezwaren van RadioCorp en de eerdere uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.