Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media wil kijken hoe ze lokale omroepen kan versterken. Daarom is er een speciale werkgroep opgezet waarin het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), het CvdM (Commissariaat voor de Media) en de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) zijn vertegenwoordigd.

Gezamenlijk buigen zij zich de komende tijd onder meer over de criteria voor een lokaal toereikend media-aanbod, de aanwijzingsprocedure voor lokale omroepen en de wijze van financieren. De plannen die er zijn, moeten terugkomen in de herziening van de Mediawet in 2025.

Lokale publieke omroepen staan volgens de staatssecretaris dichtbij de mensen en spelen een ‘essentiële rol in de lokale democratie’. Tegelijkertijd staat deze derde laag in het publieke mediabestel sterk onder druk. Onder meer verdere versterking van de samenwerking tussen lokale omroepen, regionale omroepen en landelijke publieke omroepen moet een oplossing bieden.

Foto: ANP