Home Landelijke radio Staatssecretaris wil betere financiering regionale en lokale omroepen

Staatssecretaris wil betere financiering regionale en lokale omroepen

Staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur en Media stelt de Tweede Kamer voor om snel het wetsvoorstel over de toekomstige financiering van de regionale omroepen te hervatten. Dit wetsvoorstel regelt dat de financiering van de regionale omroep volledig via de provincies verloopt. Ook dringt ze er op aan dat gemeente het geld wat beschikbaar is voor de lokale omroep ook volledig uitbetalen.

Tot nu toe worden de regionale omroepen zowel door de provincies als door het Rijk bekostigd. De behandeling van het wetsvoorstel werd eind vorig jaar aangehouden omdat diverse fracties twijfelden over de inhoudelijke en financiële onafhankelijkheid van regionale omroepen ten opzichte van de provincies. De regionale omroepen en de provincies hebben hier inmiddels afspraken over gemaakt. Van der Laan vindt dat deze afspraken voldoende zekerheid bieden voor een goede overgang naar volledige financiering door de provincies. Als de Tweede Kamer met het wetsvoorstel instemt, dan gaat de nieuwe financiering in de loop van 2005 in.

In de brief aan de Kamer gaat Van der Laan ook in op de lokale omroep. De lokale omroep wordt door de gemeenten betaald, die daarvoor geld uit het gemeentefonds krijgen. Volgens Van der Laan moet dat ook zo blijven. Wel zal zij er bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op aandringen dat de gemeenten dit geld ook volledig aan de lokale omroep ten goede laten komen. Tot dusver blijken niet alle gemeenten dat te doen. Het Commissariaat voor de Media zal samen met VNG en OLON een Beleidslijn opstellen, waarin duidelijk wordt aangegeven op welke manier gemeenten en lokale omroepen met elkaar dienen om te gaan.

De Olon roept haar leden op om actie te ondernemen. Via een radiospot en een actie via de e-mail aan de leden van de Tweede Kamer wil de Olon duidelijk maken dat het belangrijk is dat de financiering van lokale omroepen goed geregeld wordt.