Home Landelijke radio Staatssecretaris: Meer zeggenschap naar Raad van Bestuur NPO

Staatssecretaris: Meer zeggenschap naar Raad van Bestuur NPO

De Raad van Bestuur van de NPO krijgt meer zeggenschap over de programma's die omroepen maken. Ook zal het budget voor de omroepen niet meer worden verdeeld worden op basis van ledenaantallen, maar op basis van kwaliteit en originaliteit. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van Media in een brief aan de Tweede Kamer.

"De sturing van de raad van bestuur van de NPO op het programmabudget wordt in het belang van een evenwichtig totaalaanbod vergroot. Hierdoor komt een grotere verantwoordelijkheid te liggen bij de raad van bestuur.De raad van bestuur van de publieke omroep zorgt voor heldere criteria en voldoende 'checks and balances' in het bestel en een adequate verantwoordingsystematiek naar het publiek", schrijft Dekker.

Omroepen krijgen straks een soort basisbudget en wat ze daar bovenop krijgen wordt gebaseerd op de programma's die ze maken. Volgens Dekker zal hierdoor competitie op het gebied van creativiteit en kwaliteit ontstaan, wat moet leiden tot betere programma's. Hij wil de ledenaantallen minder belangrijk maken, omdat de publieke omroep "van en voor alle 17 miljoen Nederlanders" is.

De plannen waren in een minder concrete vorm al aangekondigd in het regeerakkoord, waarin ook een extra bezuiniging van 100 miljoen is opgenomen. Deze komst bovenop de bezuiniging van 200 miljoen die voortkomt uit het eerste kabinet van premier Rutte en die in 2015 uitgevoerd moet zijn. Ook de fusies van de omroepen die het vorige kabinet eiste moeten worden doorgezet.

In de plannen van Dekker staat verder dat de regionale omroepen geïntegreerd worden in de landelijke publieke omroep. De subsidie komt voortaan niet meer vanuit de provincies, maar vanuit het budget van de Rijksoverheid.

Zoals we vanochtend al schreven verdwijnt het budget voor kleine levensbeschouwelijke omroepen zonder leden, zoals de IKON en RKK. Dat gaat vanaf 2016 in. Het kabinet zet ook het stopzetten voor het Mediafonds door, per 2017.

Dekker wil niet af van Nederland 3, waar in de politiek de afgelopen jaar voor is gepleit.