Home Landelijke radio SP wil Limburgse radiozender voor jongeren

SP wil Limburgse radiozender voor jongeren

De Limburgse Provinciale Statenfractie van de SP wil dat het provinciebestuur de mogelijkheden onderzoekt voor een radiozender voor jongeren. Jongeren worden volgens de SP te weinig bediend door de publieke omroep.

Het accent moet liggen op luisteraars van 12 tot 30 jaar. Een motie van die strekking dient de SP in tijdens de behandeling van de provinciale voorjaarsbegroting. De SP vindt dat het huidige omroepbestel niet voldoende voorziet in een aanbod voor jongeren. Terwijl er juist een taak en een kans ligt voor de provincie om jongeren via de publieke omroep te bereiken.[L1]