Home Landelijke radio Sleutelstad FM wellicht alsnog op de kabel in de Bollenstreek

Sleutelstad FM wellicht alsnog op de kabel in de Bollenstreek

De regionale programmaraad Rijnland Bollenstraak geeft Sleutelstad FM wellicht alsnog een kabelfrequentie. Vorig jaar werd een aanvraag nog afgewezen, onder meer omdat Sleutelstad pas kort in de lucht was. Ook werd de zender door de programmaraad ’te Leids’ gevonden.

De ommezwaai komt omdat RTL FM vorig jaar haar etherfrequentie moest inleveren en vervolgens de kabelfrequenties overdroeg aan TMF Radio, een samenwerkingsverband tussen Sky Radio en de tv-zender TMF. “De invulling van het radioprogramma TMF Radio is wezenlijk anders dan RTL FM. Deze laatste zender richtte zich op een wat ouder publiek, en bracht ook veel nederlandstalige muziek. Om deze reden werd RTL FM in eerste instantie ook door de programmaraad in het radioadvies opgenomen. De radiozender Sleutelstad FM heeft ons de afgelopen maanden verzocht de plaats van RTL FM op het kabelnet te mogen innemen. Deze verzoeken, alsmede het ongevraagd in het basispakket terechtkomen van TMF Radio, is voor het dagelijks bestuur aanleiding geweest te bekijken hoe om te gaan met de ongevraagde vervanging van RTL FM door TMF Radio,” zo laat de programmaraad weten.

Het zonder door de programmaraad in het basispakket geadviseerd te zijn doorgeven vanTMF Radio vindt het dagelijks bestuur van de programmaraad een ongewenste zaak, omdat er daardoor geen inhoudelijke discussie over de programmering van deze zender door de programmaraad heeft kunnen plaatsvinden. Het ‘voordringen’ van TMF Radio moet volgens de programmaraad dan ook niet zomaar beloond worden.

“Tijdens de discussie over de vaststelling van het huidige radioadvies bleek dat er ook bij enkele leden van de programmaraad sympathie bestond voor het in onze regio gevestigde radiostation Sleutelstad FM. Deze zender richt zich momenteel op de Leidse regio met eenprogramma wat voornamelijk gericht is op 30-plussers. De muziekkeuze heeft enigszins overeenkomsten met hetgeen RTL FM bracht,” aldus het bestuur van de programmaraad in haar besluit.

Casema heeft inmiddels laten weten dat men een tussentijds advies van de programmaraad voor de invulling van het voormalige kanaal van RTL FM door Sleutelstad FM zal uitvoeren, maar wil wel de zender TMF Radio blijven doorgeven. Dat zal dan gaan gebeuren in het deel van het radiopakket waarover Casema zelf beslist.

Volgende week woensdag wordt een besluit genomen.

Vorig artikelWeekeinde van het Nederlandse lied op Radio 2
Volgend artikelOverwegend positivisme bij Radio 5 over eigen zender