Home Landelijke radio Sky Radio Group haalt hogere adertentie-inkomsten

Sky Radio Group haalt hogere adertentie-inkomsten


Bij de Sky Radio Group zijn de adertentie-inkomsten het tweede kwartaal van 2012 met 3,9 procent gestegen. Dit blijkt uit het halfjaarverslag van TMG, eigenaar van de Sky Radio Group. De opbrengsten van de groep steeg met 0,2 miljoen in dit kwartaal. Voor de de rest van het jaar wordt stabilisatie tot lichte groei verwacht.

De advertentiebestedingen zijn in het tweede kwartaal van 2012 duidelijk gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar TMG is toch positief over de radiotak: "Sky Radio Group presteerde beter dan de markt en behaalde, vooral gedreven door de positieve ontwikkeling van de luistercijfers van Sky Radio en Radio Veronica, hogere advertentie-inkomsten."

Recent is de Sky Radio Group door de rechtbank in het ongelijk gesteld in de rechtzaak betreffende de waardering van het FM-kavel van Radio Veronica op basis waarvan de hoogte van de licentiebetalingen aan de overheid wordt bepaald. Sky Radio Group is tegen deze uitspraak inmiddels in hoger beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.