Home Landelijke radio RTV Rijnmond en West moeten in de toekomst fuseren

RTV Rijnmond en West moeten in de toekomst fuseren

Deze week hebben RTV West en RTV Rijnmond gehoord dat ze door mogen gaan met uitzenden en ze financiële steun krijgen. Wel zijn er een aantal voorwaarden gesteld, één daarvan is dat de omroepen in de toekomst gaan fuseren, dit meldt het Rotterdams Dagblad.

De provinciale fractie van de VVD stelde als één van de voorwaarde tot instemming dat de omroepen uiterlijk in 2007 gaan fuseren. Fusie wordt ook door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als wenselijk einddoel gezien. “Optimale en maximale samenwerking,” zei gedeputeerde Erik van Heijningen.

Om die reden zagen de Provinciale Staten er van af om de toenadering tussen de twee omroepen onder druk te zetten. Maar de gesprekken over integratie zullen niet vrijblijvend zijn, zei gedeputeerde Van Heijningen. Op den duur moet er volgens hem één omroeporganisatie Zuid-Holland zijn. Maar het provinciebestuur had er geen behoefte aan om dat zwart op wit te bezegelen.