Home Landelijke radio RTV Oost eist geld van de provincie

RTV Oost eist geld van de provincie

De provincie Overijssel heeft de afgelopen jaren niet alle rijksbijdragen voor de regionale omroep doorgesluisd naar RTV Oost. Dat schrijft de Twentse Courant. De omroep eist alsnog een bedrag van in totaal 842.000 euro over drie jaren.

Onder druk van statenfracties zegde verantwoordelijk PvdA-gedeputeerde J. Kristen gisteren een nader onderzoek toe. Hoewel hij benadrukte “zich niet te kunnen voorstellen” dat de omroep nog geld van de provincie te goed heeft. “RTV Oost heeft niets te mopperen over de financiële medewerking van de provincie.”

De kwestie kwam aan de orde in een commissievergadering van Provinciale Staten over de nieuwe provinciale omroepnota. Het geld dat nu nog jaarlijks door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen rechtstreeks naar RTV Oost gaat, wordt vanaf 2004 eveneens overgeheveld naar het provinciefonds.

Deze decentralisatie van subsidiestromen levert voor de Overijsselse omroep een nadeel op van 80.000 euro. Dit bedrag wil de provincie uit eigen portemonnee bijpassen, waardoor RTV Oost volgend jaar ruim 8,7 miljoen euro vanuit Zwolle krijgt uitgekeerd.

Niet genoeg, meent directeur/hoofdredacteur H. Everts van de provinciale omroep. Hij heeft laten berekenen dat Overijssel in de afgelopen drie jaren een te klein percentage van het “omroepgeld” uit het provinciefonds heeft uitgekeerd en vindt daarom dat ook voor de vijf komende jaren de subsidiebijdrage structureel met ruim 360.000 euro omhoog moet.

Als dat gebeurt en de provincie voldoet alsnog “de openstaande rekening” kan RTV Oost weer jaren vooruit, aldus Everts. “We kunnen geen extra dingen doen, maar de huidige programmering kunnen we dan zowel wat betreft kwantiteit als kwaliteit in stand houden.”

De financiële positie van veel regionale omroepen is bijzonder slecht. Dat gaan de provinciebesturen merken als ze volgend jaar de financiering overnemen van het Rijk, waarschuwde onlangs waarnemend directeur H. Elzerman van ROOS, de overkoepelende stichting van regionale publieke omroepen.

De provincie Zuid Holland bijvoorbeeld worstelt nu al met gigantische tekorten bij RTV West en RTV Rijnmond. Volgens Elzerman zullen ook bij andere regionale omroepen lijken uit de kast vallen. “Niet bij RTV Oost”, verzekert Everts. “We hebben de zaken financieel op orde.”