Home Landelijke radio Regionale omroepen moeten meer samenwerken

Regionale omroepen moeten meer samenwerken

De regionale omroepen blijven zelfstandig, maar moeten meer gaan samenwerken met andere partijen en efficiënter gaan werken. Dat staat in de plannen voor de publieke omroep van staatssecretaris Dekker. "De slagkracht van de regionale omroepen is nu te beperkt, zowel bestuurlijk als organisatorisch. De koepelorganisatie ROOS, met daarin de dertien bestuurders van de omroepen, kan bijvoorbeeld alleen op basis van unanimiteit besluiten nemen", zo schrijft Dekker.

"Een te groot deel van het publieke budget wordt nu gebruikt voor de bedrijfsvoering van de dertien omroepen. Elk met een eigen directie, pand, uitzendstraat en ondersteunende afdelingen als facilitaire- en personeelszaken."

Daarom moet de ROOS voor eind april 2015 met een plan komen om de regionale omroepen slagvaardiger en efficiënter te organiseren. "Er moet ook één aanspreekpunt zijn voor de landelijke publieke omroep, overheden, het Commissariaat of distributeurs. Het versterken van de positie van ROOS ligt voor de hand."

Als het aan Dekker ligt gaan de regionale omroepen zich meer gezamenlijk organiseren op bestuurlijk niveau. "Het gaat bijvoorbeeld om de ondersteunende afdelingen, beslissingen over techniek, maar ook over één gezamenlijke begrotings- en verantwoordingscyclus en concessieperiode." Het is wel nadrukkelijk de bedoeling dat de omroepen hun eigen identiteit behouden.

De staatssecretaris wil ook dat er beter inhoudelijk samengewerkt wordt met de landelijke publieke omroep. "Er zijn goede voorbeelden, zoals de samenwerking in Bureau Regio, waarbij de regionale omroepen daadwerkelijk op de redactievloer van de NOS aanwezig zijn." Maar volgens Dekker moet het daar niet bij blijven.

Lokale Omroepen
Ook bij lokale omroepen wil de staatssecretaris meer samenwerking. "Onderdeel van deze professionalisering van de lokale omroep is het vormen van streekomroepen.66 Door de samenwerking tussen de lokale omroep en de regionale omroep te formaliseren, biedt deze beweging tegelijkertijd de kans om op termijn werkelijk één publiek mediabestel te realiseren."