Home Landelijke radio Redding RTV Rijnmond nabij

Redding RTV Rijnmond nabij

De redding van RTV Rijnmond is een stuk dichterbij gekomen, dit schrijft het Rotterdams Dagblad. De Stadsregio Rotterdam en het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam zijn bereid de noodlijdende omroep de helpende hand toe te steken.

Gedeputeerde F. D. van Heijningen heeft om die hulp gevraagd. De provinciebestuurder wil zelf ook dat RTV Rijnmond verder kan. Hij stelt daar onder meer als voorwaarde dat er wordt gesaneerd en andere overheden bijspringen.

Vorige week is daar een begin meegemaakt. Bij RTV Rijnmond kregen 29 van de 140 personeelsleden te horen dat hun dienstverband wordt beëindigd. De regionale omroep had jarenlang op te ruime voet geleefd. De provincie liet de boekhouding kort geleden onderzoeken en dat leidde tot schrikbarende uitkomsten. Er was sprake van een miljoenverlies omdat er te veel is uitgegeven.

De Stadsregio Rotterdam en het Rotterdamse college van b en w hebben de koppen bij elkaar gestoken om te bezien welke financiële hulp zij kunnen bieden. RTV Rijnmond heeft 1,5 miljoen euro nodig voor een sociaal plan om het teveel aan personeel af te laten vloeien en aan de provincie Zuid-Holland moet 680.000 euro worden terugbetaald. Verder moet twee miljoen euro op tafel komen voor vervangingsinvesteringen. RTV Rijnmond heeft die nodig voor het verzorgen van radio- en tv-programma’s. Die investeringen zijn langdurig uitgesteld. Zonder deze investeringen komen de verzorging en uitzending van programma’s in gevaar.

De hulp uit Rotterdam bestaat vooral uit garanties. De Stadsregio verstrekt een overheidsgarantie tot een maximum van 500.000 euro waarmee de regionale zender nieuw investeringskapitaal kan aantrekken uit de commerciële markt. De gemeente Rotterdam garandeert de dekking van 1,5 miljoen euro.

Beide overheidsinstanties doen dat niet zomaar. Ze eisen dat RTV Rijnmond als zelfstandige omroep blijft bestaan, dat de provincie een schuldenvrije start voor de omroep garandeert en dat de kosten voor het sociaal plan in één keer worden gefinancieerd. Het college van Gedeputeerde Staten vergadert vandaag over de toekomst van RTV Rijnmond en TV West waar soortgelijke problemen spelen. Op 18 februari buigen de Provinciale Staten zich over de toekomst van de regionale zenders. (via Medianed)