Home Landelijke radio RADIONL levert vergunning kavel B27 op Ameland in

RADIONL levert vergunning kavel B27 op Ameland in

RADIONL geeft de vergunning voor de frequentie 89.4 FM (kavel B27) op Ameland terug aan het Agentschap Telecom. Dit heeft de zender afgelopen donderdag gedaan. De precieze reden voor het inleveren is onduidelijk.

De frequentie op Ameland kwam in 2008 in handen van RADIONL. Over de frequentie kwam ophef zo oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven in 2013 dat de oorspronkelijke vergunningen van RADIONL voor Ameland, niet verleend had mogen worden. Reden is dat in de aanvraag uit 2008 te weinig plannen stonden voor regionaal nieuws en informatie. Daardoor voldeed de aanvraag niet aan de minimumeisen voor regiogerichtheid.

Daarna oordeelde de rechter dat er geen bezwaren waren tegen de verleende vergunning in 2008 en de verlenging in 2011 en mocht RADIONL blijven uitzenden tot 2017. Toch besloot RADIONL de vergunning in te leveren.