Home Landelijke radio Radio Rijnmond hekelt informatiestroom overheid

Radio Rijnmond hekelt informatiestroom overheid

Hoofdredacteur Laurens Borst hekelt de de informatievoorziening door overheidsinstanties bij een ramp. Regionale omroepen zoals Radio Rijnmond, zijn als de sirenes afgaan meteen rampenzenders.

Op 16 januari kon Radio Rijnmond dit niet waarmaken. Om 12:52 uur loeiden de sirenes in Vaardigen vanwege een giflek bij Vopak. “Hoewel de redactie van Radio Rijnmond al bijna een half uur VOOR de sirenes loeiden, door eigen nieuwsgaring in een extra nieuwsbulletin meldde dat zich een ernstig incident had voorgedaan bij Vopak, kwamen de eerste officiële mededelingen van de overheid bij Radio Rijnmond pas een half uur NADAT de sirenes hadden geloeid”, schrijft Borst op de website van Radio Rijnmond. “Omwonenden die tijdens en kort na het loeien van de sirenes Radio Rijnmond inschakelden kregen de eerste tien minuten geen informatie over het incident. Domweg omdat die informatie niet voorhanden was bij Radio Rijnmond. De overheid had vooraf geen contact opgenomen met Radio Rijnmond over het feit dat de sirenes zouden afgaan en achteraf is verzuimd om direct informatie te verstrekken. Ook heeft de overheid geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ‘in te breken’ in het programma van Radio Rijnmond om zelf vanuit het crisiscentrum in het World Port Center via de ‘rampenzender’ instructies te geven aan de luisteraars.

De regionale zender hoopt met dit excuus aan de luisteraars, de overheid duidelijk te maken dat ze Radio Rijnmond sneller moeten informeren in geval van een ramp situatie.