Home Landelijke radio Radio 2 Top 2000 via DAB toegestane neventaak

Radio 2 Top 2000 via DAB toegestane neventaak

De NOS mag de ‘Top 2000’ van Radio 2 via DAB uitzenden, in tegenstelling tot een eerdere uitsprak van het Commissariaat voor de Media. Het CvdM besloot op 1 februari dat het verzorgen van de Top 2000 via DAB als neventaak van de NOS niet was toegestaan.

Dit werd destijds besloten omdat de muziek va de lijst niet in één catogorie of thema valt in te delen, waardoor geen spraken zou zijn van een themakanaal zoals staat beschreven in artikel 13c van de Mediawet. De NOS heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van het CvdM.

Uit aanvullende informatie is nu gebleken dat de NOS voornemens is om, in een nader te bepalen vorm, herhalingen uit te zenden van de ‘Top 2000’, zoals uitgezonden in december vorig jaar. Op grond daarvan heeft het CvdM besloten het bezwaar van de NOS tegen zijn besluit van 1 februari gegrond te verklaren voor wat betreft de aard van het radioprogramma. Eén en ander betekent dat het verzorgen van het radioprogramma via DAB niet langer als een verboden neventaak wordt aangemerkt. (via Mediatref)