Home Landelijke radio Provincie tevreden met businessplan van RTV Rijnmond

Provincie tevreden met businessplan van RTV Rijnmond

Het college van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland heeft met instemming kennis genomen van het definitieve businessplan 2004 tot en met 2008 van RTV Rijnmond. Provinciale Staten heeft daarbij geconstateerd dat de omroep naar behoren heeft voldaan aan de voorwaarden die werden verbonden aan het reddingsplan waartoe op 18 februari werd besloten. Op grond daarvan is besloten om ook het laatste deel van de toegekende lening aan RTV Rijnmond te verstrekken. Binnenkort zal hiertoe een overeenkomst tussen beide partijen worden getekend.

In het reddinsplan stond onder andere dat de personeelsformatie
moet worden teruggebracht met, dat de redacties van radio en televisie versneld geïntegreerd zouden worden, dat de statuten
gewijzigd zouden worden en dat een nieuwe raad van commissarissen en programmaraad geïnstalleerd zou worden.

Er werd een aparte opererende projectorganisatie opgezet om aanvullende programmering via een derde geldstroom (buiten provinciale subsidie en reclame inkomsten) mogelijk te maken. Tenslotte werd een volwassen investeringsprogramma gestart, mede gericht op de verhuizing naar het Lloydkwartier eind 2006.

Ook de afdelingreclame functioneert goed en zal naar stellige verwachting hun target voor dit jaar behalen. De operationele samenwerking met RTV West is groeiende. In de toekomst wordt verder overlegd over nadere samenwerkingsvormen, waarbij nu reeds vaststaat dat er in ieder geval twee redacties met bijbehorende huisvesting zullen blijven bestaan.