Home Landelijke radio Overeenstemming over CAO voor omroepwerknemers

Overeenstemming over CAO voor omroepwerknemers

Er is overeenstemming over de nieuwe cao voor de publieke omroep zij het dat de werkgevers hun standpunt over de betwiste onderdelen slechts zeer beperkt hebben gewijzigd. Dat meldt de Nederlandse Verenging van Journalisten (NVJ). De bond legt het akkoord toch ter goedkeuring aan de leden voor, om te voorkomen dat de discussies nog maanden duren.

De NVJ vindt het akkoord van een redelijk niveau. Naast ondermeer een aanvaardbare loonsverhoging van 3% en afspraken over een beter loongebouw wordt wel het fundament gelegd voor een betere behandeling van medewerkers met tijdelijk contract.