Home Landelijke radio OR verliest rechtszaak van NOS om programmering Radio 1

OR verliest rechtszaak van NOS om programmering Radio 1

De ondernemingsraad van de NOS heeft bot gevangen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. De OR wilde inspraak afdwingen in de wijzigingen op Radio 1. De publieke nieuws- en sportzender krijgt volgende week een nieuw zendschema. Volgens de OR had de NOS hiervoor een adviesaanvraag moeten indienen en is dit -ten onrechte- niet gebeurd.

De OR is het niet eens met het schrappen van de middaguitzending van het Radio 1 Journaal tussen 12:00 en 13:00 uur. Er worden vanaf maandag nog maar twee kwartieren gemaakt om 12:00 en 13:00 uur. Daarnaast verdwijnt het Radio 1 Journaal bijna volledig in het weekend.

Maar de Ondernemingskamer heeft het verzoek van de OR afgewezen. De kamer oordeelt dat het niet de NOS is die de programmering samenstelt, maar de NPO (Nederlandse Publieke Omroep). "De inbreng van NOS RTV (of welke betrokken omroep dan ook) in een proces als het opstellen van een jaarplan voor Radio 1 en in het in dat kader gevoerde overleg over een in dat jaarplan op te nemen profielschema niet kan worden gezien als de resultante van een voordien door de programmadirecteur van NOS RTV (of, bij een andere omroep, de bestuurder van die omroep) genomen besluit te dien aanzien", zo stelt de Ondernemingskamer.