Home Landelijke radio Onzekerheid over fusie Deventer FM en Deventer Televisie

Onzekerheid over fusie Deventer FM en Deventer Televisie

De beoogde fusie tussen Deventer Televisie en Deventer FM staat op de tocht nu voorzitter Marcel Schaufeli van Deventer FM de kabelkant Nieuws TV van Boom Pers heeft overgenomen. Sinds begin dit jaar is Schaufeli eigenaar van de commerciële regionale kabelkrant die hij tot Salland Net heeft omgedoopt. Voor de voorzitter van Deventer Televisie, Johan Wilms is het vertrouwen weg en is er geen basis meer voor een fusie.

Deventer Televisie (DTV) en Deventer FM vallen onder de Stichting Lokale Omroep Deventer. De SLOD is zendgemachtigde en moet de subsidie over beide omroepen verdelen. In Deventer wordt al jaren gesproken over een fusie tussen de lokale omroepen. De gemeente, als subsidieverstrekker, wil toe naar één professionele lokale omroep. Er lag volgens voorzitter Jinne Meinema van SLOD nu met DTV een concept voor een fusie klaar waarvan het de bedoeling was die binnenkort voor te leggen aan Deventer FM. De fusie zou dan op 1 juli juridisch een feit moeten zijn waarna aan het eind van het jaar de nieuwe lokale omroep zou gaan uitzenden. Maar door de overname van Nieuws TV door Schaufeli is dat voor DTV niet meer bespreekbaar.

Volgens Meinema èn Wilms is het op z’n minst merkwaardig dat een bestuurslid van de publieke omroep Deventer FM, met de commerciële kabelkrant gaat concurreren met de kabelkrant van de DTV.

Bovendien is het zo dat een bestuurslid van een publieke omroep niet ten eigen baten activiteiten op mediagebied mag ondernemen. Maar mogelijk is hier juridisch een uitweg voor, aldus Meinema. Wilms: “Shaufeli zit bovendien met zijn kabelkrant in dezelfde ruimte als Deventer FM, ik kan daarom niets anders concluderen dan dat hier sprake is van belangenverstrengeling. Ons vertrouwen in Deventer FM is weg.”

Schaufeli zelf is zich van geen kwaad bewust. Volgens hem is het volstrekt legaal wat hij doet. Hij snapt de ophef dan ook niet.

Deventer FM en Salland Net zijn volgens hem volstrekt gescheiden. “Als privé-persoon ben ik begonnen met de commerciële regionale kabelkrant. Dat ik de kabelkrant nu run in dezelfde ruimte als Deventer FM komt omdat de overname van de kabelkrant heel snel ging. De computer waarop ik voor de kabelkrant werk is echter mijn eigendom. Wat ik met de kabelkrant doe staat volstrekt los van Deventer FM.” (Stentor)