Home Landelijke radio Onderzoek naar bekostigingsplicht van gemeenten voor lokale omroep

Onderzoek naar bekostigingsplicht van gemeenten voor lokale omroep


Het Commissariaat voor de Media gaat in 2012 onderzoek doen naar de naar de bekostigingsplicht van de lokale publieke omroep over de jaren 2010, 2011, 2012. Aanleiding zijn zorgen die in de Tweede Kamer zijn geuit over deze plicht. Uit het rapport 'Sector onder de radar' (pdf) van de koepelorganisatie van lokale omroepen (OLON) blijkt dat gemeenten zeer wisselend omgaan met het richtbedrag van 1,30 euro per huishouden. Dit terwijl ze wel financiering vanuit het Rijk ontvangen voor de lokale omroep.

"Doel van de evaluatie van het Commissariaat is om na te gaan welke effecten de zorgplicht sorteert", schrijft minister Marja van Bijsterveldt (Media) in een brief aan de Tweede Kamer. "Het Commissariaat zal in dit onderzoek onder meer ingaan op de volgende onderdelen:

de gevolgen voor de financiële situatie van de lokale media-instellingen na invoering van de bekostigingsplicht;

in hoeverre hebben de gemeenten aan de bekostigingsplicht voldaan: zowel in absolute zin (welke gemeenten wel en welke gemeenten niet, uitgaand van € 1,30 per woonruimte) als in relatieve zin (welk bedrag is per woonruimte daadwerkelijk uitgegeven gerekend per gemeente, per provincie);

inventarisatie van de juridische procedures over de bekostiging en met name de uitkomsten daarvan. De resultaten van de evaluatie verwacht ik begin 2013 en ik zal uw Kamer hierover te zijner tijd informeren."

Een aantal maanden geleden wees de minister de gemeenten al een keer op de bekostingsplicht.