Home Landelijke radio Minister wil van programmaraden af

Minister wil van programmaraden af


De programmaraden die adviseren over het analoge kabelpakket, gaan verdwijnen. Dat schrijft minister Marja van Bijsterveldt (Media) in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer. "Ten eerste zijn er toenemende bezwaren tegen het systeem van lokale programmaraden", schrijft de minister. "De advisering door programmaraden is omslachtig, soms ondoorzichtig, past niet meer bij de bovenregionale exploitatie van kabelnetwerken en geeft aanleiding tot steeds meer geschillen die eindigen bij het Commissariaat voor de Media of de rechter. Niet alleen de kabelbedrijven, maar ook commerciële omroepen en gemeenten zijn ongelukkig met het systeem."

In de oude mediawet staat dat er minimaal vijftien televisiezenders en 25 radiozenders opgenomen moeten zijn in het basispakket. De minister wil dat ophogen naar 30 televisiezenders. Over radio wordt niks gezegd. "Afgezien van de bij wet voorgeschreven doorgifte van publieke zenders zijn aanbieders vrij zelf te kiezen met welke zenders zij het minimumpakket invullen."

Door die ophoging, zouden programmaraden kunnen verdwijnen. Zij adviseren nu nog over de zenders in het basispakket buiten de verplichte zenders om.

Reactie kabelraden
In een reactie laten de kabelraden weten dat ze bang zijn dat de diversiteit van het pakket in gevaar komt. De minister meent dat het voldoende is de omvang van het basispakket vast te leggen op 30 zenders. Zij opent daarmee de deur naar inkrimping, vervlakking en verschraling van het tv-aanbod omdat het aanmerkelijk minder is dan het huidige digitale basispakket biedt. Dertig zenders is veel minder dan het huidige (digitale) basispakket en ook te weinig om daadwerkelijk een breed aanbod neer te zetten. De minister schrapt de invloed op het pakket via programmaraden en zet daar niets tegenover.

Vorig artikelVeiling Serious Request van start
Volgend artikelOnderzoek naar bekostigingsplicht van gemeenten voor lokale omroep