Home Landelijke radio Omroepvakbonden en ondernemingsraden sluiten verbond

Omroepvakbonden en ondernemingsraden sluiten verbond

Vrijwel alle ondernemingsraden delen de opvatting van de vakbonden over een basis sociaal plan om de gevolgen van de megabezuinigingsronde bij de publieke omroepen op te vangen. Er moet de komende 4 jaar 10 procent (€ 80 mln.) op het mediabudget worden bezuinigd, waarvan volgend jaar al de helft (€ 40 mln.) moet worden gerealiseerd. De vakbonden verwachten een verlies van 400 tot 500 arbeidsplaatsen. In zo’n plan moeten zoveel mogelijk gedwongen ontslagen dienen worden voorkomen.

Per omroep kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. Het is aan de ondernemingsraden in overleg met hun eigen omroep om vast te stellen of specifieke afspraken nog nodig zijn. In haar advies zal de OR ook de afweging maken of en hoeveel boventalligheid er bij de eigen omroeporganisatie is, zodat vakbonden weten op welke wijze bezuinigingen kunnen worden opgevangen. Bij de ene omroep zou dat via natuurlijk verloop en ouderenbeleid te realiseren zijn. Bij een andere kan dat leiden tot een pakket met persoonlijke begeleidingstrajecten naar werk elders.

De vakbonden hebben uit overleg met de OR’en overigens al een goede indruk gekregen hoeveel arbeidsplaatsen er per omroep volgend jaar verloren gaan. Dat levert een zeer divers beeld op.

De werknemersorganisaties beschouwen deze afspraak met de ondernemingsraden als een doorbraak om tot omroepbrede regelingen te komen:

“We kunnen nu voor de komende 4 jaar steeds op grond van enkele basisafspraken over behoud van werkgelegenheid rust brengen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

De onderhandelingen met de EO en de Publieke Omroep kunnen meteen weer van start. Het is aan de andere omroepdirecties of zij willen aanschuiven, zodat ook zij meepraten over hun eigen sociale consequenties” aldus de vakbonden