Home Landelijke radio Omroepen praten met minister over fusie

Omroepen praten met minister over fusie

De omroepdirecties overleggen donderdag met cultuurminister Marja van Bijsterveldt (CDA). Dit meldt de Volkskrant. BNN en de VARA zijn het eens over samenwerking. De KRO gaat samenwerken met de NCRV en de kleine christelijke omroepen zoals RKK en IKON. De AVRO praat met zowel de TROS als de VPRO over samenwerking.

Voor de TROS is de AVRO een serieuze gesprekspartner, maar liever gaat ze samen met omroep MAX en eventueel met de nieuwkomer WNL. Deze laatste optie geniet in Hilversum brede steun. MAX-voorzitter Jan Slagter is onlangs openlijk onder druk gezet om voor de TROS te kiezen. Zelf ziet hij meer in beperkte samenwerking met de EO.

De EO is de enige ledenomroep in Hilversum die zelfstandig mag blijven bestaan. Daarmee willen de omroepdirecties de weg vrijmaken voor vergaande samenwerking tussen de andere omroepen. De EO is volgens collega-omroepen zeer geprofileerd en kan kleur geven aan het het bestel in Hilversum. Bovendien is de EO zelf bang dat de religieuze identiteit van de omroep verwatert als ze aansluiting zoekt bij andere christelijk georiënteerde omroepen, zoals de KRO en de NCRV.

"Voor de positie van de EO is begrip", zegt Peter Kuipers, directeur van de TROS. "De EO is heel principieel ingesteld en ook bereid om daar de prijs voor te betalen.' Als de EO inderdaad verdergaat als zelfstandige omroep, wordt ze stevig gekort op zendtijd en omroepgeld. Om dat te voorkomen, overweegt de EO toch niet zelfstandig te gaan en samen te werken met omroep MAX. "Bij beide modellen zie ik geen principiële bezwaren", zegt Arjan Lock, directeur van de EO.

De meeste omroepen willen niet fuseren. Ze pleiten voor samenwerking in een federatiemodel, onder één raad van bestuur. Ze kunnen dan hun eigen naam houden. KRO-directievoorzitter Koen Becking is voorstander van een drastischer reorganisatie met maximaal drie clusters van gefuseerde omroepen onder één aansturende organisatie. De 'takenomroepen' NOS en NTR blijven voorlopig zelfstandig.