Home Landelijke radio Omroepen bereiken overeenstemming over de bezuinigingen

Omroepen bereiken overeenstemming over de bezuinigingen

Een aantal weken geleden hebben de omroepbazen overlegd over hoe de opgelegde bezuinigingen moeten worden verdeeld. Dat schrijft Spreekbuis. In 2004 moet er veertig miljoen worden ingeleverd, oplopend tot tachtig miljoen in 2007.

Half juli hebben de omroepbazen in Hotel Karel V in Utrecht de koppen bij elkaar gestoken om te overleggen hoeveel de omroepen ieder moeten bijdragen aan de bezuinigingen. Over de eerste veertig miljoen euro is overeenstemming bereikt. “Ze zijn er in goede harmonie uitgekomen”, zo laat een woordvoerder van Publieke Omroep weten. De omroepbazen hebben huiswerk mee teruggenomen naar hun omroep en overleggen daar over de precieze invulling van de bezuinigingen. Uit de Meerjarenbegroting 2004-2008, die eind augustus klaar moet zijn, zal blijken wat de omroepen concreet aan bezuinigingen gaan doorvoeren.

Er zullen vermoedlijk vijftig banen verloren gaan bij de Publieke Omroep, de overkoepelende organisatie. Hoeveel er bij de losse omroep verloren zal gaan, is nog niet bekend.

Thomas Bruning, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, is ontstemd over de gang van zaken. “Ik heb sterk het idee dat er wordt vooruitgelopen op maatregelen. Ik hoor nu al verhalen over programmamakers, onder andere bij de EO en de RVU, die informeel te horen krijgen dat ze worden geconfronteerd met gedwongen vertrek, terwijl er formeel nog niets bekend is. Bovendien concludeert McKinsey juist dat de bezuinigingen niet programmamakers de kop hoeft te kosten, maar dat er kan worden gesneden in de bestuurlijke lagen en de aantallen studio’s.” Overigens heeft Bruning nog altijd geen duidelijkheid over de concrete voorstellen van McKinsey per omroep. “Wij hebben alleen maar het geanonimiseerde verslag gekregen, net als op internet staat. Maar hoeveel bestuurlijke lagen en overtollige vetrandjes er concreet per omroep kunnen worden weggesneden, is ons niet bekend. Ik vind dat een onacceptabele zaak. De Publieke Omroep is immers een publieke organisatie met een gigantische overheidssubsidie.” Bovendien zet hij vraagtekens bij de procedure die gevolgd is. “Ik vind het teleurstellend dat programmamakers in dit proces zijn overgeslagen. De directeuren hadden hun bevindingen met de medewerkers moeten bespreken en moeten nadenken over de invulling, voordat ze in mensen gaan denken.”

In 2005 moet er zestig miljoen bezuinigd zijn, in 2006 zeventig miljoen, oplopend tot tachtig miljoen euro in 2007. Tot dusver is er alleen overeenstemming over het bedrag voor 2004, de helft van het totale bedrag. De verdeling van de andere veertig miljoen wordt komend jaar duidelijk. Er zijn werkgroepen opgericht om daarover te overleggen. In die werkgroepen zitten omroepdirecteuren van de verschillende omroepen, samen met medewerkers van Publieke Omroep. Zij zullen zich buigen over de voorstellen die McKinsey heeft gedaan over samenwerking op verschillende gebieden, zoals huisvesting, programma-aankoop, overhead, studiogebruik en faciliteiten. De werkgroepen zoeken mogelijkheden tot bezuiniging voor de jaren na 2004 en zullen de komende maanden hun bevindingen rapporteren aan de Raad van Bestuur.