Home Landelijke radio Omroep Zwolle in zware financiële problemen

Omroep Zwolle in zware financiële problemen

De gemeenteraad moet fors over de brug komen om Omroep Zwolle op de been te houden. Het nieuwe bestuur vraagt de raadsfracties 50.000 euro om oude schulden af te lossen, een ‘gegarandeerd krediet’ van 165.000 euro en een nog nader te bepalen structurele subsidie.

"De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen door vertrouwen te hebben in het bestuur, de ambities te delen en daar de middelen voor vrij te maken", kregen de fracties vrijdag te horen.

Het nieuwe bestuur van Omroep Zwolle informeerde de raadsleden over de financiële stand van zaken bij de stichting. "Het is vijf voor twaalf", kregen de politici te horen. Niet alleen ligt er al jaren een schuld van 20.000 euro bij de Rabobank, ook moet er 15.000 euro terugbetaald worden aan onderwijsorganisatie Landstede. De laatste lening moet versneld worden afgelost omdat de nauwe banden met Landstede zijn verbroken, vanuit de redenatie dat de omroep een gelijkwaardige relatie met álle Zwolse scholen wil hebben. Tenslotte moet de omroep nog een boete van 4300 euro betalen aan het Commissariaat van de Media, plus 8000 euro achterstallige btw aan de Belastingdienst.

Omroep Zwolle vraagt de gemeenteraad, die vrijdag de begroting van 2009 behandelt, om een gift van 50.000 euro om de schulden af te kunnen lossen. Daarnaast wil het bestuur een gegarandeerd krediet van 165.000 euro, om te kunnen investeren in montage-apparatuur, camerasets, een nieuwsredactie en een commerciële afdeling. De omroep gaat er daarbij van uit dat de Zwolse scholen 65.000 bijdragen aan het investeringsplan.

De raadsleden die de voorlichtingsmiddag bijwoonden voelden zich ‘het mes op de keel gezet’, zegt één van hen. "Vrijdag hebben we de begrotingsbehandeling, nu ineens komt dit boven water. Dit had toch veel eerder gecommuniceerd kunnen worden?" Een ander zegt zich te verbazen over de roep om gemeenschapsgeld. "In de krantenwereld gaat het momenteel behoorlijk slecht, maar ik kan me niet voorstellen dat zij bij ons aankloppen."

Rob Hulsebos, voorzitter van Omroep Zwolle, zegt in een reactie dat de situatie ‘vrij acuut’ is. "We hebben gewoon geld nodig. De afgelopen jaren zijn fouten gemaakt, er is niets gereserveerd voor investeringen; daar lopen we nu tegenaan. En die oude schulden zijn een molensteen om onze nek." Of hij een noodscenario klaar heeft liggen, voor het geval dat de gemeenteraad vrijdag niet over de brug komt? "Nou… eigenlijk niet, nee. Ik heb er gewoon vertrouwen in dat het gaat lukken." Dan kan eindelijk schoon schip gemaakt worden, zegt de voorzitter. "Nu moeten we continu schrapen, dat is geen gezonde situatie voor een omroep."