Home Landelijke radio OLON kwaad over voorstel voor veiling DAB-frequenties

OLON kwaad over voorstel voor veiling DAB-frequenties

De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) is boos over het ‘ontwerp veilingregeling uitgifte DAB-frequenties die begin februari is gepublieerd. In de ontwerpregeling wordt de verplichting vastgelegd voor de beheerder van de L-band om in elk van de 117 verzorgingsgebieden één lokaal radioprogramma door te geven. Daarbij is volgens de OLON geen onderscheid gemaakt tussen lokale publieke omroepen en niet-landelijke commerciële omroep.
"117 Verzorgingsgebieden is al te weinig voor de 295 publieke lokale radio’s, die ‘schaarste’ zal tot onderlinge strijd kunnen leiden in elk van die 117 verzorgingsgebieden", stelt de OLON in een reactie. "Bovendien moeten de publieke lokale radio’s ook nog eens de strijd aangaan met de niet-landelijke commerciële radio’s. Als bijv. City FM (niet-landelijke commerciële radio met vele regionale/lokale edities) een deal sluit met de L-band beheerder, voldoet die beheerder dan aan de voorwaarde voor ‘één radioprogramma gericht op de lokale gemeenschap’? Hebben dan alle omstreeks 100 publieke lokale radio’s in dat City-FM-gebied (Noord-Nederland) het nakijken? Wie gaat straks hoe bepalen welk lokaal radioprogramma er digitaal wordt uitgezonden ?"
De OLON vindt de ontwerpregeling dan ook ‘volstrekt onaanvaardbaar’. "Voor het overgrote deel van de publieke lokale omroepen wordt uitzenden via TDAB onmogelijk gemaakt en welke publieke lokale omroep er wel binnen één van de 117 L-Band verzorgingsgebieden kan gaan uitzenden wordt overgelaten aan ‘de markt’”, aldus OLON.  "We wijzen ook nog eens op de ongelijke behandeling tussen de publieke omroeplagen: de landelijke publieke omroepen hebben al voldoende ruimte en de regionale publieke omroepen krijgen die ruimte. Dat gebeurt op grond van de mogelijkheid in de Telecommunicatiewet om bij voorrang frequentieruimte voor publiek omroep te bestemmen. De regering weigert ditzelfde te doen voor publieke lokale omroep."
Op 13 maart 2008 heeft de Tweede Kamer overleg gehad met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken. Daarin werd erop aangedrongen om vanaf de start alle omroepen, landelijk, regionaal en lokaal, zowel publiek als commercieel, te faciliteren. "Maar Heemskerk wilde niets toezeggen, hij vond dat hij voldoende voor de bestaande radio’s had gedaan. Afgesproken is dat Heemskerk geen onomkeerbare stappen mag zetten: de Tweede Kamer blijft waakzaam", zegt de OLON.