De radiozenders van de NPO moeten in 2021 inclusiever en diverser worden. Die ambitie spreekt de NPO uit in de begroting over volgend jaar. ‘Om herkenbaar te zijn voor alle Nederlanders worden er stappen gezet waarbij media-aanbod en de productie inclusiever en diverser worden. Dit geldt voor presentatoren, nieuw talent, de selectie van gasten en voor de samenstelling van muziek’, aldus de NPO.

De NPO kreeg de voorbije jaren vaker het verwijt dat het ’te wit’ en ’te mannelijk’ zou zijn. De zendermanager van Radio 2 zei onlangs nog dat hij meer vrouwen op zender wil. Ook Sharid Alles, zenderbaas van NPO 3FM, maakt zich hard voor meer diversiteit. “Als ik wegga bij 3FM en er wordt een groepsfoto gemaakt, dan moet ‘ie er anders uitzien dan toen ik binnenkwam”, zei ze onlangs.

‘We erkennen dat er extra aandacht nodig is voor diversiteit en streven naar het vergroten van de afspiegeling van mensen met een migratieachtergrond en een betere afspiegeling wat betreft de verhouding mannen en vrouwen’, schrijft de NPO nu. ‘Onze jongerenzenders NPO 3FM en NPO FunX zijn op dat gebied al wat verder.’

Black Lives Matter

Ook actuele thema’s wil zenderbaas Sharid Alles scherp onder de aandacht brengen van de luisteraars. “Bij 3FM ben ik me er ook voor aan het inzetten om Black Lives Matter goed op de kaart te hebben en te houden, ook binnen de NPO. Daarnaast probeer ik mijn team ook diverser te maken. Dat gaat soms minder snel dan ik graag wil.”

De NPO heeft de afgelopen jaren meerdere vrouwen een prominentere plek gegeven in de programmering. Bij de Top 2000 van 2015 was er nog felle kritiek op de samenstelling van het dj-team. De minister sprak van weinig diversiteit.

Naast meer diversiteit en inclusiviteit, wil de NPO in 2021 ook aandacht blijven vestigen op het Nederlandse product. ‘Dat blijft een belangrijk speerpunt’, aldus de NPO.

Foto: Nathan Reinds | NPO 3FM