Home Landelijke radio Nozema en Broadcast Partners ruziën in het openbaar

Nozema en Broadcast Partners ruziën in het openbaar

Nozema en Broadcast Partners lijken de aanval op elkaar verder geopend te hebben. Broadcast Partners vind dat Nozema een voorrangspositie heeft en Nozema vindt juist dat het een achterstand heeft.

Nozema zetten vorige week op haar website dat ze niet bevoorrecht wordt door het feit dat de overheid nog steeds aandeelhouder is van het bedrijf. Ze zou er zelfs last van hebben.

Broadcast Partners heeft daar inmiddels weer op gereageerd. Op de website van de commerciële zenderbouwer staat dat het heel anders zit: “Nozema probeert de zaken om te draaien en klaagt dat zij op knellende wijze aan banden is gelegd, dat de Staat het management over Nozema voert en dan ook nog zo, dat Nozema daar nadeel van zou hebben.” Volgens Broadcast Partners liggen de feiten heel anders. “Nozema is een vennootschap, waarvan de directie gevoerd wordt door een Raad van Beheer die bestaat uit vertegenwoordigers van de publieke omroep en de overheid. De Staat speelt een passieve rol in de Raad van Beheer en zegt tot dusverre steeds, juist niet te kunnen ingrijpen in de bedrijfsvoering van Nozema. Sterker nog, de Staat stemt in de Raad van Beheer gewoon in met de verwerpelijke koers van Nozema, die nota bene op gespannen voet staat met het overheidsbeleid en wet- en regelgeving. Daarmee maakt de Staat zich medeplichtig aan het misbruik dat Nozema van haar positie maakt en laat de Staat haar aandeelhouderspositie in Nozema prevaleren boven het algemeen belang”, aldus Broadcast Partners.

Er is volgens Broadcast Partners dan ook maar een oplossing: het volledig privatiseren van Nozema. “Het is naïef om te denken, dat Nozema, zodra dat in handen is van private aandeelhouders en hooguit licht gehinderd wordt door de regelgeving, de bedenkelijke voordelen van haar monopolie op de infrastructuur niet zou uitbuiten om haar monopolie op de distributiemarkt te herstellen. Met dit soort schaarse en belangrijke infrastructuur moet je heel erg zorgvuldig omgaan en niet lichtvaardig privatiseren. En als er al geprivatiseerd wordt, dan wel in gesplitste vorm”, zo schrijft Broadcast Partners.

Overigens hebben de zenderbouwers al vaker in het openbaar hun gal gespuwd. Meer daarover staat hieronder. Met deze nieuwe publicaties lijkt een nieuw hoofdstuk aan de ruzie tussen de zenderbouwers te zijn aangebroken.