Home Landelijke radio Noordzee FM moet meer Nederlandse muziek uitzenden

Noordzee FM moet meer Nederlandse muziek uitzenden

Noordzee FM moet binnen drie maanden minimaal een kwart van de programmering uit Nederlandse muziek laten bestaan. Over een half jaar moet dat minimaal de helft zijn. Als aan deze eisen niet wordt voldaan, wacht een boete van 22.500 euro. Dit heeft het Commissariaat voor de Media maandag beslist.
Met dit besluit heeft het Commissariaat voor de Media het bezwaar dat Publimusic B.V. op 28 januari indiende tegen de in december vorig jaar genomen beslissing om 40% Nederlandstalige muziek uit te zenden, gegrond verklaard. Er wordt slechts gedeeltelijk aan het bezwaar tegemoet gekomen want het uiteindelijke uit te zenden percentage is verhoogd van 40 naar 50%. Omdat dit het meest recht doet aan de oorspronkelijke eis van een overwegend uit Nederlandstalige muziek bestaande programmering. Noordzee FM zendt immers uit met een toestemming waaraan een dergelijke verplichting is verbonden. Vorig jaar werd geconstateerd dat ongeveer 10% van de uitzendtijd werd besteed aan deze muziek.