Home Landelijke radio NMa ziet af van boete voor Nozema en Broadcast Partners

NMa ziet af van boete voor Nozema en Broadcast Partners

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet na bezwaren van de betrokken ondernemingen af van beboeting van Nozema Services N.V. (inmiddels overgenomen door KPN) en en Broadcast Partners. In 2005 beboette de NMa deze bedrijven voor in totaal meer dan 1 miljoen euro, vanwege een afspraak over wie van hen de opdracht van Holland Media Groep (HMG, later RTL Nederland) zou kunnen verwerven voor het uitzenden van FM-programma’s via de ether.

De NMa ziet van deze boetes af, omdat momenteel onvoldoende vast staat dat er door de afspraak tussen Nozema en Broadcast sprake is geweest van een (merkbare) beperking van de concurrentie. Deze bevinding sluit aan bij de nadere ontwikkelingen in de rechtspraak waarbij steeds hogere eisen worden gesteld aan het onderzoek dat een mededingingsautoriteit moet verrichten om een mededingingsbeperking aan te tonen. In dat kader zou nader onderzoek noodzakelijk zijn naar de economische en juridische context, met name naar de positie van HMG, om de mededingingsbeperkende aard van de afspraak tussen Broadcast en Nozema alsnog aan te tonen.

Een dergelijk onderzoek acht de NMa niet opportuun. Het is zeer twijfelachtig of een nader onderzoek na zo lange tijd nog iets oplevert.