Home Landelijke radio Nieuwe omroepen verwijten PO van vooringenomen stelling

Nieuwe omroepen verwijten PO van vooringenomen stelling

De omroepen DeNieuwe Omroep en Omroep MAX verwijten de Raad voor cultuur en de Publieke Omroep vooringenomen adviezen te verstrekken, dit schrijft de Trouw. Beide hebben staatssecretaris Van der Laan van cultuur en media laten weten dat de twee nieuwelingen niet thuishoren in het omroepbestel.

Volgens de Raad voor cultuur en de Publieke Omroep zijn DNO en MAX onvoldoende vernieuwend om recht te hebben op een plaatsje bij de Publieke Omroep. Ook zijn er twijfels of de kandidaat-omroepen erin zullen slagen de doelgroepen te bereiken die zij willen aanspreken. A. Visser, directeur van DNO: “Het lijkt wel of ze van ons eisen dat we in twee uur televisie en negen uur radio alle problemen oplossen waar de Publieke Omroep mee kampt.”

Voorzitter J. Slagter van MAX zegt “geen hartelijk welkom” te hebben verwacht van de Publieke Omroep. Maar over het advies van de Raad van cultuur maakt hij zich ronduit boos. “Er wordt een verkeerde voorstelling gegeven van onze plannen en de redeneringen kloppen niet. Ook in een gesprek heb ik ervaren dat ze al stelling hadden genomen tegen MAX, dus nog voordat we onze plannen presenteerden.” Visser: “Ik weet niet of er sprake is van verborgen agenda’s. Maar ik heb wel het gevoel dat er wordt gemeten met twee maten, ten gunste van de bestaande omroepen.”

De mening van de Raad voor cultuur en de Publieke Omroep staat haaks op de opvatting van het Commissariaat voor de Media. Die adviseerde begin deze maand DNO en MAX juist toe te laten, omdat zij een bijdrage zouden kunnen leveren aan de pluriformiteit van de omroep. Alle drie partijen die de staatssecretaris adviseren over de erkenning van nieuwe omroepen hebben hun standpunt nu kenbaar gemaakt.