Home Landelijke radio Nieuwe CAO voor omroepmedewerkers

Nieuwe CAO voor omroepmedewerkers

Werkgevers en werknemersorganisaties hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe Omroep-CAO over de periode 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005. Deze CAO heeft dezelfde inhoud als de eerder overeengekomen cao, zoals werd afgesloten voor de eerste zes maanden van 2005, met het verschil dat de lonen per 1 juli 2005 structureel worden verhoogd met 0.5 procent. Deze 0.5 procent komt bovenop de structurele loonsverhoging van eveneens 0.5 procent per 1 april 2005 en een incidentele uitkering per 1 januari 2005 van 0.25 procent.

De totale loonontwikkeling binnen de publieke omroep over 2005 komt hiermee neer op 1procent structureel en 0,25procent incidenteel. De partijen gaan nu verder praten over een gemoderniseerde CAO per 1 januari 2006.