Home Landelijke radio Nieuw format voor het Radio 1 Journaal

Nieuw format voor het Radio 1 Journaal

Het Radio 1 Journaal wordt anders en beter. Met het begin van het nieuwe seizoen worden de ochtend-, middag- en avonduitzendingen van het nieuwsprogramma van Radio 1 in een ander format gegoten en is er nieuwe vormgeving gemaakt.

Ochtend
"De nieuwe ochtenduitzending van het Radio 1 Journaal heeft iedere uitzending twee tot drie grote nieuwsonderwerpen", zo schrijft adjunct-hoofdredacteur in een memo aan zijn medewerkers waaruit het Fanlog Radio 1 Journaal citeert. Altijd is er een ochtendgast die "kan praten, niet van de straat is en ertoe doet." Want: “We kiezen voor de hoofdrolspelers. Wie dat niet is, komt enkel in de uitzending omdat we aan zijn lippen hangen."

De ochtendbladen komen even voor zevenen en voor achten en aan het eind van de uitzending. Voor alle overzichten geldt “een snedige dwarsdoorsnee, niet de onderwerpen die wij ook al doen, niet alle foto’s die ze hebben, wel de opmerkelijke verhalen.”

Filiaal
Ondanks geruchten dat het zou gaan verdwijnen, heeft Het Filiaal ook na 4 september een plek in het Radio 1 Journaal gekregen. "Het Filiaal wordt gehandhaafd maar tegelijk gebruikt voor het 'gesprek van de dag'”. Reportages van correspondenten en verslaggevers moeten volgens Jan Mom “voldoen aan dezelfde criteria: ze zijn pakkend, dwingend, ze zetten je op het puntje van je stoel. Ze gaan over dingen die ons aangaan en die ons interesseren.” Lang en kort nieuws wordt afgewisseld. Maar “bovenal”, schrijft Jan Mom: “this is radio, nieuwsradio. Urgent, dwingend, prettig om naar te luisteren. Daar wil je mee wakker worden.”

Middag
De nieuwe middaguitzending duurt voortaan een half uur korter (12:00 – 13:00 uur). In dat uur moet de luisteraar “volledig zijn bijgepraat over het nieuws van dat moment”. De uitzending wordt “een mix van nieuws, reportages en een langer gesprek”. Na 12:30 uur komt er een nieuwsgast.

Over ‘uitstraling en toon’ is ook nagedacht. “Nieuwsgierigheid” moet het het uitgangspunt zijn bij de makers vindt Jan Mom. “Informatie-overdracht de kerntaak. Kritisch. Maar niet om kritisch te zijn. Kritisch kwa doorprikken van redeneringen, doelstellingen en stellingen van organisaties en mensen. Niet vanuit een soort permanente verontwaardiging over alles wat er gebeurt, maar het zo op de zender brengen dat de luisteraar zelf optimaal in staat wordt gesteld een oordeel te vormen over wat er gebeurt of wordt gezegd. De mening van de geïnterviewde moet belangrijker zijn dan de mening van de interviewer.”

Avond
Het Radio 1 Journaal begint in de avondspits voortaan al om 16:00 uur. "De diepere gedachte achter de avonduitzending is ieder half uur snel te beginnen en het tempo in het tweede kwartier wat te verlagen", zo schrijft Mom. "Er is geprobeerd om tussen 16:00 en 18:00 uur een gevarieerd geheel te maken waarin noch in vorm noch in inhoud veel herhaald wordt”. Bij rampen en ander belangrijk nieuws mag het format worden losgelaten maar “ook al is er een groot nieuwsaanbod: toch platen draaien”. Verder zal er niet moeilijk worden gedaan over herhalingen na 18:00 uur “omdat de luisteraar die om 17:00 uur gaat luisteren, ook weer vrij snel afhaakt."

“In de aankondiging wordt het programma stevig neergezet en wordt waar mogelijk en/of nuttig live met verslaggevers of correspondenten geschakeld. Zij vertellen wat er speelt en wat de luisteraar in de loop van de uitzending kan verwachten. Van verslaggevers en correspondenten wordt dus een hogere productie gevraagd, omdat ze naast de aankondiging in de kop ook de quotes voor de nieuwsoverzichten moeten aanleveren. De uitzendredacteuren spelen een belangrijke rol bij het binnenhalen ervan.”