Home Landelijke radio Mogelijk ontslagen bij RTV West

Mogelijk ontslagen bij RTV West

RTV West sluit gedwongen ontslagen niet uit. Gisteren meldden we al dat de regionale omroep flink moet bezuinigingen om weer financieel gezond te worden. Op korte termijn wordt daartoe in overleg met alle betrokken partijen een reorganisatieplan opgesteld.

Het bestuur en management team van Radio TV West hebben in een bijeenkomst op 4 september het personeel geïnformeerd over de slechte financiële situatie van de omroep en te nemen maatregelen.

Een andere maatregel is dat het “all-talk, all-news, all-day” format van Radio West zo spoedig mogelijk komt te vervallen. Radio West komt hiermee tegemoet aan de wens van de luisteraars om weer muziek te draaien en gaat een aantal ingrijpende wijzigingen in de programmering doorvoeren.