Home Landelijke radio Minister moet FM-frequenties publieke zenders onderzoeken

Minister moet FM-frequenties publieke zenders onderzoeken

De Minister van Economische Zaken moet onderzoeken of de FM-vergunning van de Publieke Omroep voor Radio 1 tot en met 4 rechtmatig is. Dat heeft de Rechtbank in Rotterdam in bepaald Hiermee is de mogelijkheid geopend dat meer frequentieruimte beschikbaar komt voor de radiostations van de Commerciële Omroep.

Volgens de Vereniging van Commerciële Radiozenders (VCR) is de Commerciële Omroep van mening dat er sprake is van discriminatie en concurrentievervalsing tussen de Publieke Omroep en Commerciële Omroep. De Publieke Omroep krijgt zonder betaling een vergunning met een landelijke dekking, terwijl de Commerciële Omroep in totaal 330 miljoen euro heeft betaald voor het gebruik van haar vergunningen, die in het beste geval nog geen 70 procent dekking hebben.

Eerder wees de Minister het verzoek van de Commerciële Omroep om deze bezwaren te onderzoeken af met een formeel argument. De bestreden vergunning zou slechts een wijziging zijn van een eerder verleende vergunning, zodat die niet in zijn geheel getoetst zou kunnen worden. De Rechtbank vernietigde dat besluit van de Minister.

In het kader van het zero base-onderzoek naar een efficiënter gebruik van schaarse etherfrequenties, is het gehele frequentiespectrum tegen het licht gehouden. Bij de daarop volgende vergunningverlening aan de Publieke Omroep zijn opnieuw frequenties verleend voor Radio 1 tot en met 4. [Radionieuws]