Home Landelijke radio ‘Miljoenenstrop Veronica door slecht beleid’

‘Miljoenenstrop Veronica door slecht beleid’

Slecht management heeft Veronica, na het uittreden uit de Holland Media Groep, tientallen miljoenen euro’s gekost, dit schrijft het NRC. Opeenvolgende bestuurders en directeuren hebben zich echter niet schuldig gemaakt aan fraude.

Die conclusies trekken voorzitter J. Hillebrand van de Vereniging Veronica en gedelegeerd commissaris C. van Steijn van Veronica Holding uit het afgeronde onderzoek van KPMG. De accountant onderzocht de besteding van het geld dat Veronica in 2000 meekreeg bij het vertrek uit het omroepbedrijf HMG. Het vertrouwelijke onderzoeksrapport, dat op last van KPMG niet verspreid wordt, is het resultaat van onderzoek dat begon na geruchten ,,omtrent vermeende misstanden betreffende financiële stromen”, zo stond in de opdrachtbrief voor KPMG. De accountant wil zelf niet reageren.

Volgens Van Steijn blijkt uit het onderzoek dat Veronica vooral onder voormalig voorzitter W. van der Meer de Walcheren (september 2001 tot november 2002) het meeste geld heeft uitgegeven en de meeste verplichtingen is aangegaan. ,,In de tweede helft van 2002 is er onder Van der Meer 12,5 miljoen euro uitgegeven aan een zelfstandig commercieel televisiestation en zijn voor nog eens bijna 35 miljoen euro verplichtingen aangegaan.”

Volgens Van Steijn is na het vertrek van Van der Meer onder leiding van ex-programmadirecteur Bert van der Veer nog eens 12 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe programma’s. Het leverde Veronica niet genoeg nieuwe kijkers op. De verliezen liepen op. Op 14 juli dit jaar werden de televisie-uitzendingen gestopt. Vanaf zaterdag is Veronica overigens opnieuw te zien, nu als zender van SBS. Eerder begon Sky Radio met Radio Veronica.

Expliciete kritiek op de vertrokken verenigingsvoorzitters J. van der Reijden en Van der Meer de Walcheren bevat het KPMG-rapport niet, volgens Van Steijn. ,,Het staat er allemaal heel voorzichtig. Zoals de opmerking dat de voorzitters zich ‘op detailniveau bemoeiden’ met de dagelijkse gang van zaken. En dat projecten voordat ze enig resultaat hadden al werden afgebroken, hetgeen leidde tot veel extra kosten. Bestuursbesluiten blijken niet altijd te zijn voorgelegd aan de verenigingsraad. Bovendien concludeert KPMG dat beslissingen genomen werden op basis van een ‘goed gevoel’ en niet op grond van uitgewerkte plannen. Sinds het vertrek uit HMG miste Veronica een heldere strategie, concludeert KPMG.”

Alle informatie die KPMG boven tafel haalde, wijst er volgens Van Steijn op dat Veronica nooit als een commercieel bedrijf geleid is. Van Steijn: ,,Het was een vereniging. Dat zag je ook aan de manier waarop medewerkers werden aangenomen en contracten werden gesloten. Daarvoor zocht men, zo concludeert KPMG, vooral in de kring van bekenden. Dat leidde tot de geruchten over bevoordeling van personen, maar daar vond KPMG zoals gezegd geen aanwijzingen voor.”

Volgens voorzitter Hillebrand is de commotie van dit voorjaar ,,grotendeels” opgestookt door een groep medewerkers, vakbondsmensen en oud-bestuurders. Hillebrand: ,,Het was een samenspaning met als doel om ons, het nieuwe bestuur, te laten falen. Ik ben blij met de afloop, de verkoop aan SBS en Sky. De naam Veronica klinkt weer door het land en we zijn als vereniging mede-eigenaar van winstgevende mediabedrijven.”

Veronica had na het uittreden uit HMG een werkkapitaal van 45 miljoen euro. Van dat bedrag hoopt voorzitter Hillebrand uiteindelijk, na het aflossen van leningen, het al dan niet afkopen van claims en het regelen van openstaande verplichtingen, vijf miljoen over te hebben. Met dat geld, en de jaarlijkse dividenduitkering uit SBS en Sky wil de Vereniging Veronica zich ontpoppen als ideële instelling. Een van de ideeën is om jong talent op te leiden voor radio en televisie.

Oud-voorzitter Van der Reijden wil niet reageren. Wel gaat hij met zijn raadsman overleggen omdat Van der Reijden vindt dat Hillebrand en Van Steijn ,,opnieuw insinueren” dat hij ernstig tekort geschoten is als voorzitter. Van der Meer zegt het rapport te kennen. De oud-voorzitter: “Het klopt niet wat de heertjes Hillebrand en Van Steijn zeggen. Hun conclusies zijn ridicuul. KPMG zegt nou juist dat de grote financiële verplichtingen ná mijn periode als voorzitter zijn aangegaan.”