Home Landelijke radio Medewerkers Radio 1 zien elkaar als concurrenten

Medewerkers Radio 1 zien elkaar als concurrenten

Ruim honderd medewerkers van Radio 1 hebben dit voorjaar meegewerkt aan een onderzoek naar de samenwerking op de zender. Het onderzoek, uitgevoerd door studenten Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam, laat zien dat er enthousiasme bestaat voor het samenwerken met collega’s van andere omroepen. Toch worden medewerkers van andere omroepen nog altijd meer als concurrenten gezien dan als collega’s, en is de identificatie met de eigen omroep aanzienlijk sterker dan die met Radio 1 als geheel.

Het onderzoek laat kortom zien dat veel medewerkers van Radio 1 een gespleten verantwoordelijkheid voelen: ze willen in samenwerking met collega’s van andere omroepen een mooi product maken, maar ze voelen tegelijkertijd een sterke loyaliteit met de eigen omroep.

De respondenten vinden dat de interne informatievoorziening bij Radio 1 onvoldoende is. Ze menen bijvoorbeeld dat de uitwisseling van gegevens over de inhoud van programma’s veel beter kan. Zendercoördinator Jan Westerhof is het daarmee eens: “Het is een onderwerp waar we de afgelopen jaren ook binnen de zenderredactie vaak over hebben gesproken. Begin volgend jaar komen alle uitzendingen van Radio 1 uit de gemeenschappelijke studio, ik hoop dat dit helpt om het interne communicatieprobleem te verminderen. Dan is er dagelijks een ‘nieuwsbeeld’ vergadering van de omroepen samen met het Radio 1 Journaal. Ook kunnen we dan gebruik maken van extra-net met onder meer de draaiboeken van het Radio 1 Journaal. Punt blijft wel dat de redacties de discipline moeten opbrengen om gebruik te maken van extra-net. Zonder er nu een jij-bak van te maken richting de respondenten van het onderzoek, het probleem van de gebrekkige communicatie moet je ook met z’n allen willen oplossen. Het verlangt inzet van iedereen.” [Bezorgde Omroepmedewerkers]