Home Landelijke radio Lot omroepen in handen provincie Zuid Holland

Lot omroepen in handen provincie Zuid Holland

RTV West en RTV Rijnmond hebben samen, zo als wij gister al melden, zo’n 10 miljoen euro nodig om beide te overleven. Uit een onderozek wat gister is gepresenteerd blijkt dat er te grote personeelsbestanden zijn, slechte financiële administraties, te dure huisvesting, en forse overschrijdingen van de begroting zijn.

RTV West heeft een tekort op de balans van 3 miljoen euro, bij Rijnmond is dat 1,3 miljoen. In totaal is 9,4 miljoen euro nodig om de beide omroepen er weer helemaal bovenop te krijgen. West zou gered zijn met 1 miljoen euro aan renteloze leningen en ruim 4 miljoen aan subsidie, voor Rijnmond zou dat 2 miljoen euro aan leningen zijn en 2 miljoen aan subsidie.

Het hangt van de provincie af of in eerste instantie RTV West en mogelijk later ook RTV Rijnmond daadwerkelijk faillissement moeten aanvragen. “Dat is een politieke keuze van de provincie”, aldus Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ). Gedeputeerde Staten maken 9 december hun standpunt bekend.

Bij RTV West zijn er volgens de onderzoekers 35 volledige banen te veel, bij Rijnmond 37. Als deze banen zouden worden geschrapt, houden de omroepen elk 110 voltijdbanen over, waarmee ze het volgens het rapport zouden moeten doen. Als ze doorgaan, moeten de twee stations zich tot hun kerntaken beperken. Dat wil zeggen dagelijks 4 uur aan radioprogramma’s maken en één uur televisie.

De onderzoekers leveren stevige kritiek op de beide organisaties. Ze noemen het verder ‘onbegrijpelijk dat belangrijke beslissingen konden worden genomen, zonder dat de financiële administratie op orde was’. Ze vervolgen: ‘Het ambitieniveau van beide omroepen is veel te hoog. Waarom niet gewoon regionale radio en bescheiden TV maken en tevreden zijn met het luister- en kijkpubliek? Waarom spelen de omroepen ondernemer met veel risico’s?’

Tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis in Den Haag maakte RTV West bekend dat een deel van het bestuur maandag naar aanleiding van de misère is opgestapt. Bij deze omroep is sprake van een opeenstapeling van slecht management in een ingewikkelde periode. Een voorbeeld daarvan is de invoering van een totaal nieuw radioformat afgelopen voorjaar, waarbij de hele dag praatradio werd gemaakt. Zowel luisteraars als adverteerders keerden de omroep toen de rug toe.