De lonen van medewerkers van de publieke omroep gaan structureel met 5% omhoog. Dat is het resultaat na maandenlange gesprekken tussen de cao-partijen en de werkgevers. De loonsverhoging geldt voor medewerkers van zowel de landelijke publieke omroep, als ook de regionale omroepen.

De structurele groei van vijf procent wordt gespreid over een periode van twee jaar en geschiedt in drie stappen. Komende maand, 1 november, volgt de eerste loonsverhoging van 2,6 procent. Het gaat om een nabetaling vanaf 1 januari 2020. Per 1 juli 2020 geldt een verhoging van 1 procent, eveneens een nabetaling. Op 1 april 2021 worden de salarissen vervolgens nog eens met 1,4 procent verhoogd.

Freelancers

Ook freelancers bij de publieke omroep gaan er op vooruit. Het tarief dat zij ontvangen, wordt aangepast naar rato van de nieuwe cao-salarissen. De werknemersverenigingen NVJ, FNV en CNV bespreken het nieuwe cao-voorstel de komende tijd met hun achterban. Zij kunnen tot 15 oktober hun stem uitbrengen.

Een jaar geleden wees de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) nog een bod van de omroepwerkgevers af. De journalistenvereniging zegt nu verheugd te zijn met het nieuwe cao-aanbod. ‘De NVJ is van mening dat, zeker in deze tijd, hiermee een verdedigbaar eindbod wordt geboden.’

Foto: Jan Willem van Hofwegen | NPO