Home Landelijke radio Llink maakt bezwaar tegen erkenning alle omroepen

Llink maakt bezwaar tegen erkenning alle omroepen


Llink maakt bezwaar tegen de erkenning van alle publieke omroepen die vanaf komend najaar mogen uitzenden. Dit doet de omroep naast het bezwaar dat men heeft tegen het besluit Llink geen zendlicentie te geven. Volgens de omroep is er sprake van een duidelijk onzorgvuldige besluitvorming, waardoor alle erkenningsbesluiten onrechtmatig zijn. In november sprak de omroep al van een ‘politiek spel‘.

“De minister baseert zijn besluiten inzake erkenningen van de publieke omroepen op adviezen die zonder wettelijke grondslag tot stand zijn gekomen. Volgens de adviesorganen zelf ontbreekt het aan een toetsingskader. De Visitatiecommissie spreekt daarnaast van een gebrek aan goede gegevens. Uit de rapporten blijkt dat er nooit een grondige en degelijke analyse is gemaakt van de totale programmering van Llink. Desondanks menen de adviesorganen Llink een negatieve beoordeling te kunnen geven. Ook het feit dat bestaande omroepen in de procedure een lichtere toetsing doorstaan dan de aspirant-omroepen druist in tegen alle rechtsbeginselen”, zo schrijft Llink.

André Gaastra, de advocaat van Llink voegt hier aan toe: “Minister Plasterk handelt in de beoordeling van alle omroepen onrechtmatig. Voor de beoordeling van de toegevoegde waarde bestaat geen wettelijk toetsingskader en bovendien is het onderzoek maar half uitgevoerd. Vergaande consequenties over wie mag blijven en wie het bestel moet verlaten, kunnen dan ook niet op deze adviezen gebaseerd worden. Llink maakt daarom bezwaar tegen alle besluiten omtrent de erkenningen van omroepen in het publieke bestel.”

Naast de afwijzing op grond van de toegevoegde waarde spreekt de minister in zijn besluit de verwachting uit de financiële situatie van Llink nog steeds onzeker is. De omroep bestrijdt dat en zegt dat hij heeft aangetoond met ingang van de nieuwe erkenningsperiode schuldenvrij te kunnen zijn.

“Ik verwacht van een minister dat hij zijn oordeel vormt op basis van een zorgvuldige procedure en steekhoudende argumenten. Dit besluit is gefundeerd op drijfzand”, aldus directeur Karlien de Ruijter. De adviezen van de Visitatiecommissie Publieke Omroep, de Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep zijn volgens Llink gebaseerd op meningen en niet op ter zake doende feiten. Bovendien zijn de adviezen volgens de omroep duidelijk niet onafhankelijk tot stand gekomen. De Ruijter: “Ze zijn zelfs grotendeels van elkaar overgeschreven.”