Home Landelijke radio Kabinet wil regionale omroepen anders financieren

Kabinet wil regionale omroepen anders financieren

Het kabinet heeft vanmiddag in de ministerraad ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Leeuwen (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) voor nieuwe financieringsstructuur van de regionale omroep. De dertien regionale omroepen worden op dit moment zowel door het Rijk als door de provincies gefinancierd. In het wetsvoorstel van Van Leeuwen worden de middelen die voor de regionale omroep op de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen staan, overgedragen naar het Provinciefonds.

Aan deze overdracht wordt de verplichting voor provincies gekoppeld om per provincie ten minste één regionale omroepinstelling (radio én televisie) te bekostigen. Die bekostiging moet zodanig zijn, dat het aantal zenduren via radio en televisie minstens gelijk is aan die van het ‘peiljaar’ 2001. De Tweede Kamer moet nog instemmen met het voorstel.

Met dit wetsvoorstel komt een einde aan de huidige financiering door Rijk en provincies. Middelen ten behoeve van regionale omroep zullen in de nieuwe situatie uitsluitend via het Provinciefonds beschikbaar zijn. Op deze manier ontstaat een simpel en transparant financieringsstelsel voor de regionale omroepen, terwijl de continuering van de publieke omroepfunctie op regionaal niveau wordt gegarandeerd. De beoogde ingangsdatum van het nieuwe financieringsstelsel is 1 januari 2004.