Home Landelijke radio Inschrijving voor onverdeelde frequenties start vrijdag

Inschrijving voor onverdeelde frequenties start vrijdag

De procedure voor het verlenen van vergunningen voor het gebruik van de kavels A8, B2, B11, B26, C7, C10 en C11 door het ministerie van Economische Zaken start op vrijdag 15 augustus 2003. Dat is in Staatscourant van 8 augustus bekendgemaakt. In dezelfde Staatscourant zijn tevens één nieuwe en twee gewijzigde regelingen gepubliceerd met betrekking tot de vergelijkende toets voor de uitgifte van deze eerder onverdeeld gebleven radiofrequenties voor commerciële radio-omroep.

Vanaf vrijdag 15 augustus, 09.00 uur, is het aanvraagdocument beschikbaar voor degene die in aanmerking wenst te komen voor een vergunning. Het verzoek tot beschikbaarstelling van het aanvraagdocument wordt gedaan per brief.