Home Landelijke radio Hogerop komen bij de omroep is lastig

Hogerop komen bij de omroep is lastig

Het is voor omroepmedewerkers lastig in een hogere loonschaal te komen. Dat blijk uit een enquête van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) onder ruim 300 leden. In mei vorig jaar kondigden de vakbonden die betrokken zijn bij de omroep-CAO trots een doorbraak aan: werkgevers en werknemers waren het erover eens geworden dat ervaring (‘senioriteit’) van journalisten in de toekomst beloond moet worden. Voorheen gebeurde dit slechts in uitzonderlijke gevallen, de CAO voorzag er eenvoudigweg niet in. Medewerkers van de publieke omroep gingen eigenlijk alleen maar over naar een volgende schaal wanneer ze leidinggevende taken op zich namen.

Met de invoering van een ander functiewaarderingssysteem (waarbij als nieuw punt ook zaken als dossierkennis en multimediaal werken worden gewaardeerd), een speciaal informatieboekje en trainingen voor P&O-functionarissen zouden werkgevers het nieuwe systeem voortvarend invoeren. Een evaluatie hiervan zou vóór 1 april van dit jaar plaatsvinden. Zo was althans de afspraak.

Maar uit de enquête die de NVJ-omroepsectie heeft uitgevoerd onder een groot aantal journalisten bij de landelijke en regionale publieke omroepen blijkt dat er nog weinig is gebeurd. Zo heeft meer dan tweederde van de journalisten nog geen persoonlijke functieomschrijving ontvangen. En van degenen die de omschrijving wel hebben ontvangen zegt een kwart dat het niet klopt. 

Ook heeft maar eenderde van de omroepjournalisten het informatieboekje ontvangen, terwijl eveneens eenderde zegt helemaal niet geïnformeerd te zijn door de werkgever. Verder wordt duidelijk dat er geen sprake is van een evenwichtige verdeling over het salarisgebouw. Van alle geënquêteerden bleek bijna 60 procent in schaal G te zijn ingedeeld.

Secretaris Carel Keller van de werkgeversdelegatie CAO noemt de enquête "een goede aanzet" tot evaluatie, maar waarschuwt dat niet verwacht moet worden dat de invoering van een nieuw systeem van functiewaardering onmiddellijk leidt tot ‘een massale verhuizing’ binnen het loongebouw. "Zo werkt dat niet. Er bestaat voor een omroep ook nog zo iets als een formatiebegroting. De CAO biedt nu een instrument om te beoordelen of mensen ingeschaald zijn naar hun kwalificaties. Maar, er moet ook vraag zijn naar die kwalificaties. Als iemand allerlei extra’s doet waar niet om gevraagd wordt is dat niet relevant. Het is niet zo dat als je maar lang genoeg blijft zitten, je als vanzelf doorgroeit tot het plafond."

Secretaris Marc Visch van de NVJ concludeert dat de omroepen hun afspraken niet zijn nagekomen. "Uit eerder onderzoek bleek dat journalisten als enigen niet marktconform worden beloond, maar aanmerkelijk lager. De afspraken uit de CAO waren bedoeld om dat recht te trekken. Dan is het raar dat nu tweederde van de ondervraagden zegt niet eens een persoonlijke functieomschrijving te hebben ontvangen." Maar verklaarbaar is het wel, voegt hij eraan toe. "Want het beeld dat we uit deze enquête halen is dat veel omroepen de zaken nog niet op orde hebben."