Home Landelijke radio Herverdeling FM-kavels A7 en A8 begonnen

Herverdeling FM-kavels A7 en A8 begonnen

Het ministerie van Economische Zaken is begonnen met de herverdeling van de twee vrijgekomen FM-vergunningen van Arrow Classic Rock en Arrow Jazz FM (kavel A7 en A8). Arrow had een betalingsachterstand en werd twee weken geleden uit de ether gehaald.

Geïnteresseerde partijen kunnen tot vrijdag 24 april 14:00 uur een aanvraag indienen bij Agentschap Telecom. Als blijkt dat er voor elk kavel maar één belangstellende is die aan de eisen voldoet, dan wordt de vergunning voor het betreffende kavel direct verdeeld. Als er meerdere partijen zijn voor een kavel die aan de eisen voldoen, dan wordt die vergunning verdeeld door middel van een zogenaamde vergelijkende toets.

Bij de verdeling blijft de clausulering voor kavel A8 (klassiek/jazz) gehandhaafd. Het eenmalige bedrag dat moet worden betaald voor kavel A7 is 1.266.793 euro. Voor A8 is dat 133.254 euro. Het ministerie gaat ervan uit dat in mei kan worden begonnen met uitzendingen op de kavels. De vergunningen duren dan tot 1 september 2011.