Home Landelijke radio Gesprekken omroep-CAO vastgelopen

Gesprekken omroep-CAO vastgelopen


Het overleg voor een nieuwe CAO Publieke Omroepen is vastgelopen. Dat melden de betrokken vakorganisaties NVJ, FNV KIEM, CNV Media en De Unie. Er zou "een te groot gat tussen de verschillende voorstellen" zitten.

Het mandaat dat de bonden hebben meegekregen ligt volgens hen zo ver af van het eindbod van de werkgevers, dat een nieuwe ledenraadpleging noodzakelijk is.

Werkgevers wijzen op de financieel onzekere tijden, waardoor een 'pas op de plaats' gemaakt moet worden. Er is 1 procent structurele loonsverhoging geboden over een periode van twee jaar. Er zou verder ruimte zijn voor "een bescheiden eenmalige uitkering".

De vakorganisaties zeggen oog te hebben voor de financiële zorgen die op met name landelijke publieke omroepen afkomen en hebben volgens eigen zeggen slechts een bescheiden looneis neergelegd, in de vorm van prijscompensatie. De bonden betreuren dat ook voorstellen waarmee géén geld gemoeid was, goeddeels van tafel zijn geveegd.