Home Landelijke radio Akkoord over salarissen omroeppersoneel

Akkoord over salarissen omroeppersoneel

Er is een akkoord bereikt over de salarissen van medewerkers binnen de publieke omroep. In het akkoord is een structurele salarisverhoging over 2015 en 2016 van in totaal 2,5 procent afgesproken. Bovendien krijgen medewerkers dit jaar nog twee keer een eenmalige uitkering van 1 procent.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en Stichting Regionale Omroep (ROOS) hebben het akkoord bereikt door middel van intensief overleg met De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ), CNV Media en FNV KIEM. In het akkoord staat tevens dat omroepmedewerkers maximaal drie contracten van twee jaar (24 maanden) krijgen. Tot slot hebben de omroepwerkgevers zich ten doel gesteld om minimaal 75% van hun medewerkers vast in dienst te hebben.