Home Landelijke radio Gemeenten moeten lokale omroepen vergoeding geven

Gemeenten moeten lokale omroepen vergoeding geven


Minister Van Bijsterveldt van OC&W heeft in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten laten weten dat de bekostiging van de lokale omroepen beter moet. Veel omroepen krijgen geen geld terwijl ze daar wel recht op lijken te hebben.

Sinds 1 januari 2010 moeten gemeenten de lokale publieke media bekostigen wanneer de gemeenteraad positief adviseert over de representativiteit van het programmabeleidsbepalend orgaan (pbo). Het pbo stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. De leden van het pbo vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo moet het pbo een sterke binding met het publiek hebben waar de omroep zich op richt.

Door de overheid is een indicatie gegeven aan de gemeente om € 1,30 per woonruimte te hanteren voor de lokale omroep.